Thay Đổi Cổ Đông Góp Vốn Công Ty Cổ Phần
A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản...
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên
I. Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên A- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi TP.HCM 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)....
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH
I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH A. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi TP.HCM 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết...
Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Cổ Phần
I. Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần A. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi TP.HCM: 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký). 2. Quyết định bằng văn...
Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần
I- Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần – Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần bao gồm: 1-  Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại...

Search 10 lần cũng không bằng 1 lần nghe tư vấn

Điền nhanh thông tin của bạn dưới đây

    Hơn 500 học viên và 50 kháng hàng mỗi tháng. Bạn có muốn là người tiếp theo cùng hợp tác với chung tôi ?

    zalo

    0938371330

    TOP